Vé số dư được thu hồi và tiêu hủy như thế nào?

Theo thống kê, hàng ngày vẫn luôn còn một lượng vé tồn vì không bán hết. Vậy quá trình thu hồi và tiêu huỷ vé số còn dư như thế nào?

Theo quy định của Bộ Tài chính và công ty xổ số cho phép “thu hồi, trả lại lượng vé số nếu không tiêu thụ hết trong ngày”. Vì vậy, các đại lý xổ số, người bán vé số dạo tự tin về số lượng vé số họ nhận hàng ngày. Nếu trong trường hợp bán không hết, họ vẫn có thể trả lại cho đại lý và không phải bồi hoàn.

  • Các bước thu hồi vé số được thực hiện như sau:

Bước 1: Những đại lý xổ số phải lập phiếu kê theo mẫu (gồm: ký hiệu vé, ngày xổ số, tên người trả vé, số lượng vé hoàn về, chữ ký ở phiếu). Sau đó, đại lý sẽ tiến hành cắt bỏ các góc để vô hiệu hóa toàn bộ vé số hoàn về.

Bước 2: Đại lý xổ số nộp những vé số đã vô hiệu hoá cùng phiếu kê khai cho bộ phận thu hồi của Công ty XSKT. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Bước 3: Bộ phận kiểm đếm tiến hành kiểm tra, ghi số lượng thực tế vào bao vé, phục vụ công tác đối chiếu.

Bước 4: Hoàn thành công đoạn kiểm tra, nếu không có sai sót những vé số dư đó sẽ được cho vào bao, niêm phong và tiến hành nhập kho, lưu trữ theo quy định. Tờ niêm phong phải được ghi đầy đủ ngày giờ, chữ ký của Hội đồng giám sát và đại diện công ty XSKT Thành phố.

Ví dụ cụ thể: Trong trường hợp người bán vé số dạo nhận 200 tờ XSKT miền Bắc nhưng cuối ngày họ chỉ bán được 150 tờ, còn dư 50 tờ. 50 tờ vé số còn lại này sẽ được tiến hành thu hồi, nếu không người bán sẽ phải chịu tổn thất 500. 000 đồng.

  • Thời gian lưu trữ và tiêu huỷ vé số như thế nào?

Thời gian lưu trữ của các loại vé số không tiêu thụ hết tối thiểu sẽ là 37 ngày làm việc, tính từ thời hạn lĩnh thưởng của vé số.

Phòng kế hoạch kinh doanh của các công ty xổ số 3 miền, cụ thể XSKT Miền Bắc, XSKT Miền Trung và XSKT Miền Nam sẽ thực hiện lập bảng thống kê số lượng vé hết hạn lưu trữ, đề nghị tiêu huỷ theo mẫu được quy định 1A/BK.

Ban Thanh tra nhân dân của Công ty xổ số sẽ thực hiện việc kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ trước khi Hội đồng tiêu hủy tiến hành tổ chức tiêu hủy.

Sau khi Hội đồng tiêu hủy đã đối chiếu lại thông tin, số lượng với kho, đảm bảo các biên bản, bảng kê đã trùng khớp, chuẩn xác sẽ tiến hành tiêu huỷ đúng với quy định.

Hình ảnh vé xổ số thành phố Hồ Chí Minh
Hình ảnh vé xổ số thành phố Hồ Chí Minh
  • Quy trình tiêu huỷ cùi vé số không trúng thưởng như thế nào?

Đối với các cùi vé số không trúng, các cơ sở phát hành XSKT Miền Bắc, XSKT Miền Trung và XSKT Miền Nam sẽ tiến hành tiêu huỷ giống với việc tiêu hủy vé số còn dư.

Thời gian lưu trữ cùi vé số không trúng thưởng tối thiểu là 07 ngày làm việc, được tính từ ngày hết hạn lĩnh thưởng của vé, tổng cộng sẽ là 37 ngày.

Phòng trả thưởng sẽ có trách nhiệm quản lý các kho lưu trữ cùi vé không trúng này, theo dõi theo hạn để đưa ra đề nghị tiêu huỷ. Đến thời hạn tiêu hủy, phòng trả thưởng sẽ lập các bảng kê của cùi vé không trúng, đề nghị tiêu huỷ theo quy định mẫu 1B/BK. Ban Thanh tra nhân dân của Công ty sẽ thực hiện kiểm tra thực tế với số liệu trong kho để tổ chức việc tiêu huỷ. Các vé số cũ đến hạn cần tiêu huỷ sẽ được cho vào máy tiêu huỷ, nghiền nát và tái sử dụng.